home-page
home-page

Duurzame en leefbare stad

Je kunt één of meer van onderstaande voorbeeldideeën gebruiken ter inspiratie of je kunt één of meer ideeën uitwerken tot een projectaanvraag.

Let op: de uitwerking van projectidee tot een project moet steeds voldoen aan de criteria van de projectoproep Bruss-it en passen binnen één of meerdere clusters.

78
0

Hier vind je een aantal voorbeeldideeën

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 78 bijdragen

Duurzame en leefbare stad

Zitbanken en groen.

Ontmoetingsplekken met zitbanken en groen, veel groen.Ann V.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Zijnplekken

De coronatijden leren hoe belangrijk lokale publieke ruimte is. Buurtgroen (buurttuinen), zitplekken, ruimte voor fysiek (sport, beweging, spelen) en mentaal (lezen, drempelhangen, liggen), trage (en zachte) mobiliteit ... Hanne V.R.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Groene zones in Brussel

Workshop moestuin in de stad. Meer hoge bomen, minder parkeerplaatsen. Nore D.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Gemeenschaps moestuinen.

Ik wil lokale groenten hebben. Elke buurt zou een moestuin hebben zodat groenten lokaal worden geteeld. Er zou voor elke buurt een verantwoordelijke zijn.Theo D.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Groene wandelingen

We hebben nog veel groene zones. Organiseer vanuit de gemeentes groenwandelingen met uitleg over de flora, kruiden, hoe we zelf kunnen omgaan met de planten bij ons in huis.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Benut daken van openbare gebouwen om park, speel-en /of moestuin/ creatieve ateliers te realiseren.

In de binnenstad is extra nood aan rustige groene ruimte, terwijl vele daken onbenut blijven. Door daken van openbare gebouwen in te richten en open te stellen voor het publiek, kan je die extra ruimte creëren waar mensen in alle rust mekaar kunnen ontmoeten. Leegstaande zolders zouden ter beschikking kunnen gesteld worden voor creatieve ateliers, zo creëer je noodzakelijke ruimte voor creatieve beroepen die er ook mekaar kunnen ontmoeten.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Groene en veilige ontmoetingsplaats op weg naar cultuur

Verbind KVS, Théâtre National en Kanal met het Noordstation via een groene as. Voetgangers en fietsen kunnen op een veilig manier genieten van een groene as, elkaar ontmoeten en in contact komen met de cultuurhuizen. De voetgangersbruggen zorgen voor iconische herkennispunten, die een uithangbord kunnen zijn voor cultuur en ontmoeting. De as die je cultuurroute kan vernoemen, geeft bekendheid voor de cultuurhuizen en verbeterd de leefkwaliteit voor de bewoners! Op de cultuurroute kunnen allerlei interactiemiddelen ingezet worden: zoals thematische ontmoetingsplekjes, speelplekjes, boekendeelkastjes, schaaktafels, ping-pongtafels, uitleg over voorstellingen, etc.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Duurzame wijkkeuken

Een duurzame keuken voor buurtbewoners op weekavonden; laagdrempelig, goedkoop, gezond en duurzaam eten én een ontmoetingsplaats met je buren. Kan georganiseerd worden in gemeenschapscentra of bedrijfsrestaurants die 's avonds niet benut worden.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Meer (proper) groen als ontmoetingsplaats

Groen is goed voor het gemoed. Brussel telt teveel grijze, stenen plekken waar enkel zwerfvuil ligt en waar hekkens rondom staan. Hier en daar een goed onderhouden plantsoen aanbrengen doet veel aan het stadsbeeld en creeert een ontmoetingsplaats voor iedereen.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Speelstraten

De straten in de stad afsluiten voor een aantal uren en autovrij maken zodat kinderen op straat (veilig) kunnen spelen en buren elkaar leren kennen. Audry M.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Gratis ping pong in Brussel

Er zijn bijna geen ping pong tafels op straat in Brussel. Vroeger waren er in de zomer ping pong tafels op de Anspachlaan aan de beurs. Mensen van alle leeftijden, origines, rijk/arm kwamen samen om eventjes ping pong te spelen, ik leerde er daklozen, studenten, werkende mensen kennen en dat schepte toffe momenten, je leerde mensen kennen, een band maken, we luisterde naar elkaars verhalen, het was een echte gemeenschap. Volgens mij moet het niet moeilijk en niet duur zijn om ergens ping pong tafels neer te zetten. Ik leg ook een filmpje hieronder vanuit New York die me veel deed denken aan hoe het toen op de Anspachlaan aan de gang ging. https://www.youtube.com/watch?v=Wc5H9m3f0ME

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Behouden groene ruimtes

Groene ruimtes behouden en met elkaar verbinden. Als voorbeeld waarom niet de voetgangerszone verbinden met het kanaal als een soort groen recreatie gordel in en om de stad.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Buurtgerichte moestuinen

Buurtgerichte moestuinen. Zo heeft iedereen een tuin en is dit ook een ontmoetingsplaats waar buren elkaar leren kennen. Hatice

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Speelstraten

Mijn idee is om elke zaterdag en zondag sommige straten af te sluiten om een beetje te spelen Kimon P.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Leefbaarheid & bijeenbrengen van diverse culturen

Leefbaarheid en samenleven gaan hand in hand: - Verbeteren en verdere uitbouw van de groene ruimtes - ontmoetingsplaatsen & rustpunten - De verscheidenheid van onze Brusselse bevolking gebruiken in een gezamenlijk project, via o.a. gemengde burgerparticipatie, gemeenschappelijke buurtfeesten, |... Kleinschalig is daarbij best OK - Betrekken van de bevolking in de democratische besluitvorming van het Brussels gewest (bestaande succesvolle experimenten zoals de Italiaanse gemeente Torres)

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Zet in op behoud van en uitbreiding van groen

Brussel versteent. Tussen 2003 en 2016 is 15% van het groen in Brussel verloren gegaan en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit magisch omgekeerd is vanaf 2017. Creëer meer (kleine) groene ruimtes, plant bomen voor schaduw en vergroting leefbaarheid (zeker met de steeds betere zomers) en zet in op behoud biodiversiteit (bijv. zaaien wilde bloemen, bekoorlijkheden vogels etc.). Fijn voor mens en dier!

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Moestuinprojecten

Groene ruimte inzetten voor collectieve moestuinprojecten/ boomgaarden waar verschillende partners (Brede Scholen, organisaties, |…) samenwerken aan een circulair systeem. Zie bvb CityZen Quartier durable(moestuinproject + idee boomgaard om appel- en perensap te maken/verkopen)

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Publieke ontmoetingsplaatsen met een minimum aan aanbod

Brussel heeft nood aan meer groene, publieke ontmoetingsplaatsen met een minimum aan recreatief aanbod dat generaties verbindt.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Publieke stadstuintjes voor kinderen.

Als jong gezin snakken wij naar groene ruimte dicht bij huis. In mijn ideale stad worden kleine pleintjes, verlaten tuinen en ongebruikte openbare ruimten omgevormd tot publieke stadstuintjes waar mijn kind kan spelen.Sarah H.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Groene kwekerijen.

Mijn idee is om een vereniging te starten waar we door ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen een medium kunnen zijn tussen deze groene kwekerijen. Hierdoor zaken, planten, oogst kunnen delen met alle leden is een doel. Circulair denken, ecologisch en permacultuur zijn onze principes. Manuele tools en oude technieken gebruiken voor groenbeheer. Om dit project uit de grond te stampen, kunnen we zeker jullie hulp gebruiken.Jef M.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Leefstraten in wijken

Maar in elke wijk een leefstraat waar parkeerplaatsen geschrapt worden en waar autoverkeer niet toegestaan is op woensdag namiddag en op zondag. Vervang de parkeerplaatsen door bomen en ander groen en banken. Leefstraten kunnen gebruikt worden door spelende kinderen, ouders die elkaar ontmoeten, senioren de een petanque bal werpen, tuinmeubilair , |ect. Verwijder de auto in leefstraten en laat daar leven toe

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Moestuinen.

Moestuinen op buurtniveau. Kevin S.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Tiny forest

Misschien een soort Tiny forest in de voetgangerszone?

Stadspiratie
0 0
lees meer

Duurzame en leefbare stad

Pamperbank in Brussel

Pamperbank Brusselbreed uitrollen: materiële hulp om verder toe te leiden naar immateriële ondersteuning (kinderopvang, onderwijs, enz.). Is preventie pur sang naar ouders van jonge kinderen. Is een efficiënte manier om kwetsbare gezinnen te bereiken.

Stadspiratie
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 78 bijdragen