Meedoen en samen maken

Je kunt één of meer van onderstaande voorbeeldideeën gebruiken ter inspiratie of je kunt één of meer ideeën uitwerken tot een projectaanvraag.

Let op: de uitwerking van projectidee tot een project moet steeds voldoen aan de criteria van de projectoproep Bruss-it en passen binnen één of meerdere clusters.

80
0

Hier vind je een aantal voorbeeldideeën

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 80 bijdragen

Meedoen en samen maken

Wijkfeest Zwarte Vijvers : ons buurt kleurt ...

Jaarlijks organiseren we een intergenerationeel en multicultureel wijkfeest met een maximale participatie van de buurtbewoners. We zetten lokaal talent in de bloemetjes. Het evenement wordt gedragen door de tieners en jongeren rond La'J en D'Broej Centrum West. Andere partners worden uitgenodigd om hun steentje bij te dragen. Dit jaar hopen we 700 mensen te bereiken. Heb je interesse, contacteer één van onze jeugdhuizen en we bespreken graag met jullie wat mogelijk is of beter nog organiseer een wijkfeest in jouw buurt. Wij geven je graag onze ideeën en expertise door.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Moestuinen en compostpunten.

|+ Proficiat voor dit participatieproject. Opgelet, zinvolle participatie vereist feedback en de mogelijkheid participatie echt een impact te geven. Ook de meest kwetsbare groepen mensen de kans geven om te participeren, dus misschien niet in geschreven vorm enkel dit initiatief voeren. Meer gedulde moestuinen. Meer compostpunten. Babytheken. Tweetalige scholen. Fietspaden en rekken. Ruilbeurzen, repaircafé, buurtplatformen. Karen V.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Omnitheek - Verhaalbar

Waar ik al een tijdje mee in mijn hoofd zit, een bar/café waar verschillende activiteiten aangeboden worden:Café: Je kan er gewoon een kopje koffie, thee of iets anders komen drinken. Verhaalbar: Er worden verhalen voorgelezen voor kinderen (en volwassenen) op verschillende voorleesmomenten. Spelavonden: Groepjes komen samen om een gezelschapsspel (of meerdere) te spelen. Filmavonden: 1 keer per week wordt een film geprojecteerd op groot scherm met erna een bespreking. Omnitheek: Gezelschapsspellen, boeken en speelgoed kunnen ter plaatse gebruikt worden of worden uitgeleend. (of gekocht)De activiteiten zouden in de eerste plaats in het Nederlands zijn, een deel van mijn frustratie in Brussel is het gebrek aan goed Nederlands(-talig materiaal). Wat ik hier als positief in zie: Spelend leren, Nederlands oefenen, eenzaamheid bestrijden, bevordert de sociale cohesie. Drukke ouders kunnen hun kinderen een tijdje kwijt. Culturele input. Kansarme gezinnen hebben toegang tot materiaal.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Schoolgebouwen open

Alle schoolgebouwen blijven open voor andere activiteiten: sport, cultuur, VZW, avondlessen en de schoonmaakploegen. Roger B.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Leefstraten in wijken

Maar in elke wijk een leefstraat waar parkeerplaatsen geschrapt worden en waar autoverkeer niet toegestaan is op woensdag namiddag en op zondag. Vervang de parkeerplaatsen door bomen en ander groen en banken. Leefstraten kunnen gebruikt worden door spelende kinderen, ouders die elkaar ontmoeten, senioren de een petanque bal werpen, tuinmeubilair , |ect. Verwijder de auto in leefstraten en laat daar leven toe

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Stimuleer groene gevels in stadscanyons

Maak werk van groene gevels in de stadscanyons, door buurtwerk en groene comités die met hulp van aanplant acties van inheemse plantensoorten te sensibiliseren. Wat nog eens de buurtwerking verstevigt en de mensen betrokkener maakt bij het netjes houden van hun straten en gevels , ook een remedie tegen de graffiti plaag waarmee Brussel vecht.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Ban(g)k voor elkaar

Banken in de stad zijn plekken voor informele, ongedwongen, kleine ontmoetingen, ze geven kansen tot lichte bindingen, maar kunnen evenzeer broedplaatsen van gemeenschappen zijn. Er staan veel te weinigbanken in Brussel en de meeste banken zijn saai en stimuleren geen oogcontact of gesprek. Ik dacht aan een wedstrijd waarin scholen, kunstacademies, kunstenaars, maar evenzeer creatieve burgers, ontwerpen voor ontmoetingsbanken kunnen insturen, die door een jury beoordeeld worden. De knapste en vooral meest ontmoetings-bevorderende banken worden geproduceerd door beroepsopleidingen lassen, houtbewerking, ... in samenwerking met de ontwerper van de bank. De banken worden verspreid over Brussel op strategische plaatsen, in publieke ruimten, maar misschien ook daar waar publieke ruimten overgaan naar private ruimte, op verborgen plekjes in buurten. Er kan zelfs een wandelroute ontworpen worden langs de ontmoetingsbanken, opdat bang voor elkaar, bank voor elkaar wordt.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Meer ontmoetingsplekken in de stad

Door kleine aanpassingen in de openbare ruimte kunnen plekken gecreëerd worden die uitnodigen tot ontmoeting: picknicktafels, banken, zithoekjes, …

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Buurtcomposten op loopafstand.

Ons organisch afval ter plaatse laten veranderen in vruchtbare aarde zonder plastiekzak afval of transport.Bovendien is er makkelijk sociaal contact tussen culturen en generaties. Samen kunnen we iets doen voor minder afval.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Kennismaking met de historische stad op maat

Vele jonge Brusselaars kennen de geschiedenis van hun stad niet. Spijtig. Jonge vrijwilligers opleiden die de geschiedenis van de stad op creatieve en ludieke wijze leren kennen aan een breder doelpubliek. The must.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Uitwisselingsateliers om de stad en zijn inwoners beter te leren kennen

Il faut prévoir des ateliers entre jeunes (mais aussi entre adultes), avec du coaching, des échanges de culture et de langue, des sorties, s’entre-aider comment s’adapter à une nouvelle ville… quelqu’un de Bruxelles qui pourrait expliquer et guider pour mieux connaître la ville et pratiquer la langue”. Voor jonge twintigers die in Brussel toekomen is het zoeken naar nieuwe contacten en hulp bij het oefenen van de taal en het ontdekken van de stad.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Zwemvijver

Een zwemvijver. Sarah V.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Minder Muren, Meer Bruggen

De diversiteit in Brussel zorgt voor heel veel potentieel. Met dit idee willen we ervoor zorgen dat er ontmoetingsmomenten zijn waar diversiteit en potentieel elkaar kunnen ontmoeten. Aan de hand van muurschilderingen in verschillende Brusselse wijken proberen we de inwoners deel te laten uitmaken van hun buurt. Door workshops te houden in het lokaal theehuis, sportclub, bibliotheek etc proberen we iedereen te betrekken tot het uiteindelijke design, dat we dan samen kunnen schilderen op één of meerdere plaatsen in de wijk. Met dit idee proberen we niet alleen de buurtidentiteit te visualiseren, maar ook mensen kennis met elkaar te laten maken en hun netwerken in de buurt te versterken. Belangrijk detail is dat je geen artiest moet zijn om deel te nemen!

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Water aan Sint-Katelijne

In de zomer heeft Brussel nood aan water waar mensen kunnen samenkomen en verfrissen. Het zou leuk zijn als het water aan Sint-Katelijne open is om te baden. Tine V.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Fruitbomen en -struiken langs de straten en op pleinen

In Kopenhagen planten ze fruitbomen en -struiken in de straten, op pleinen en in parken. Iedereen mag er van plukken en ter plaatse opeten. Dit zou ons nog dichter bij de natuur kunnen brengen.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Moestuinen in de stad, tai chi en chi gong en andere activiteiten in het jozafatpark

Ik werk sinds 21 jaar in een gemeenschappelijke moestuin naast de spoorweg, het is een plek waar jong en oud, diverse sociale klassen en diverse nationaliteiten met elkaar in contact komen; bovendien is het herontdekken van de natuur en het zien groeien van allerlei groenten en bloemen bijna levensnoodzakelijk voor veel mensen in deze al maar drukker wordende stad Brussel. Onze tuin is nu bedreigd omdat er een school zou worden gebouwd op onze plek (scholen zijn natuurlijk ook belangrijk, maar waarom laten bouwen op een plek waar veel mensen wat naar adem komen snakken).

Ook Parijs heeft het nut ingezien van het terug verbouwen van groenten en bloemen in de stad. Verder wens ik nog te wijzen op de goede initiatieven in Schaarbeek om een ganse zomervakantie lang buitenactiviteiten te organiseren in het Jozafatpark.

Ook een plek waar diverse nationaliteiten, sociale klassen en jong en oud samen kunnen komen.Dus verder doen daarmee aub.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Ouders en school leren elkaar beter kennen via uitwisselingsactiviteiten

Ouders en school leren elkaar beter kennen via uitwisselingsactiviteiten

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Stimuleren van gezonde voeding

- Sensibiliseren: kennis, inzichten, impact - Scholen: drinkbussen met water op scholen, fruitmomenten - Ouder-kindworkshops rond gezonde voeding vb. Kookmet - Good Food ambassadeurs en zichtbaarheid in elke wijk, collectieve moestuinen, |… vb. Boeren en buren - Kookboekjes maken met gezonde receptjes vb. Muse - Hopon oudercafés om te sensibiliseren - Ouder-ambassadeurs - Communicatie en sensibiliseren

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Sportieve proeven en intellectuele tests

Organisatie van een ontmoeting tussen de 19 Brusselse gemeenten gebaseerd op sportieve proeven en intellectuele tests genaamd de kop en de benen. Een mix van inspiratie en transpiratie voor jong en oud! Een unieke kans voor de Brusselaars om elkaar beter te leren kennen! Daniel M.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Openbare parken en de publieke ruimte beter inzetten als leer en ontmoetingsplaatsen

Veel kleinere buurtparken hebben een groot onbenut potentieel. Parken zijn niet altijd even goed onderhouden en de biodiversiteit in parken is vaak zeer pover. rond kleine buurtparken kunnen makkelijk wijkcomités opgestart worden die mee instaan voor het onderhoud en het opkrikken van de biodiversiteit in parken. Parken zouden plaatsen moeten zijn waar standaard aan buurtcompostering gedaan wordt en waar cursussen urban farming en dergelijke doorgaan. Maar ook de bredere openbare ruimte kan een goede ontmoetingsplaats zijn. Ik denk vooral aan voetpaden die beter ingezet worden. Waar buurtbewoners aangemoedigd worden om banken voor hun woning te zetten zodat ze er een praatje kunnen maken met buren en het aangemoedigd wordt om op en rond voetpaden samen met de buurt de straten aan te planten.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Een openluchtcinema

Ik zou graag willen dat ze elk jaar in de zomer een openluchtcinema maken in park Georges Henri. Pauline E.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Samen muziek maken over culturen en leeftijden heen

Er zouden vrije plekken in de stad moeten zijn waar mensen huntalenten kunnen verkennen en ontplooien en elkaar ontmoeten. Samen muziek maken over alle culturen en leeftijden heen, bijvoorbeeld, een taal leren en oefenen, een ambacht leren, bijvoorbeeld houtbewerking, ….

Op die plek zouden ‘experts’ aanwezig zijn, wiens hulp je kan inroepen en die die je kunnen begeleiden. Een beetje vergelijkbaar met een Repaircafé, waar je zonder afspraak naartoe kan om iets te laten repareren maar waar je ook gewoon mensen kan ontmoeten.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Rencontres inter-générationnelles enregistrées pour apprendre de chaq'un et faire ses envies réalité

Taking the example for the Netherlands, where they created a world-wide series of encounters between seniors (focusing on those that are isolated and/or that live alone) with young citizens. Furthermore, the idea is to create long-lasting bonds, always accompanied by mediation with professionals, in which both parties voluntarily teach each other something and make each others'dream possible, eg. travelling to the coast. Lastly, the biggest aim of this is to break the gap between generations, end loneliness in elderly people but without forgetting to preserve their normal-life and routine stories of their numerous years because they must be preserved and sometimes are a real source of inspiration for the younger generations even if at first they might seem useless, borning and banal. This encounters could be recorded in order to keep a trace of it, further reflect on the encounters while doing the production and in order to share it with other people, eg. social media or public TV.

Stadspiratie
0 0
lees meer

Meedoen en samen maken

Speelstraten

De straten in de stad afsluiten voor een aantal uren en autovrij maken zodat kinderen op straat (veilig) kunnen spelen en buren elkaar leren kennen. Audry M.

Stadspiratie
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 80 bijdragen