Skip to main content
home-page
home-page

Meedoen en samen maken

Je kunt één of meer van onderstaande voorbeeldideeën gebruiken ter inspiratie of je kunt één of meer ideeën uitwerken tot een projectaanvraag.

Let op: de uitwerking van projectidee tot een project moet steeds voldoen aan de criteria van de projectoproep Bruss-it en passen binnen één of meerdere clusters.

80
0

Hier vind je een aantal voorbeeldideeën

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 80 bijdragen
Sport en dans gebruiken om mensen dichter bij elkaar te brengen.
Laagdrempelige, gratis activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten door samen te dansen of aan sport te doen. Een mooi voorbeeld van hoe dit kan is Swing Connects, een organisatie die nieuwkomers en vluchtelingen samenbrengt met andere Brusselaars door middel van (gratis) danslessen, gevolgd door een maaltijd. This will keep us fit, will help us meet other people, and will bring us joy.”
Stadspiratie
0 0
lees meer
Het samenbrengen van mensen met ondernemingszin en talent.
In leegstaande gebouwen van de stad zoals loodsen of fabrieksgebouwen elkaar ontmoeten en creëren. De gebouwen ombouwen tot een plek waar kleinen ateliers aanwezig kunnen zijn voor beginnende ondernemers (pop-up stores etc). Kleine start-up bedrijfjes waar aan up-cycling kan gedaan worden, een koffiebar, een broodjesbar, eigengemaakte kleding, een boer met kleine tuin en dieren … in een aangename ruimte waar ook plaats is om elkaar te ontmoeten.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Pamperbank in Brussel
Pamperbank Brusselbreed uitrollen: materiële hulp om verder toe te leiden naar immateriële ondersteuning (kinderopvang, onderwijs, enz.). Is preventie pur sang naar ouders van jonge kinderen. Is een efficiënte manier om kwetsbare gezinnen te bereiken.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Ban(g)k voor elkaar
Banken in de stad zijn plekken voor informele, ongedwongen, kleine ontmoetingen, ze geven kansen tot lichte bindingen, maar kunnen evenzeer broedplaatsen van gemeenschappen zijn. Er staan veel te weinigbanken in Brussel en de meeste banken zijn saai en stimuleren geen oogcontact of gesprek. Ik dacht aan een wedstrijd waarin scholen, kunstacademies, kunstenaars, maar evenzeer creatieve burgers, ontwerpen voor ontmoetingsbanken kunnen insturen, die door een jury beoordeeld worden. De knapste en vooral meest ontmoetings-bevorderende banken worden geproduceerd door beroepsopleidingen lassen, houtbewerking, ... in samenwerking met de ontwerper van de bank. De banken worden verspreid over Brussel op strategische plaatsen, in publieke ruimten, maar misschien ook daar waar publieke ruimten overgaan naar private ruimte, op verborgen plekjes in buurten. Er kan zelfs een wandelroute ontworpen worden langs de ontmoetingsbanken, opdat bang voor elkaar, bank voor elkaar wordt.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Publieke ontmoetingsruimtes
Publieke ontmoetingsruimtes creëren en inrichten die aangepast zijn voor alle bewoners van de buurt. Deze ruimtes samen met deze buurtbewoners inrichten, zodat ook het samen aan de buurt werken een plek kan zijn tot ontmoeting en gesprek. Zo ontstaat ook meer burgerzin en het gevoel samen verantwoordelijk te zijn voor de ruimte en de stad. Er moet wel extra aandacht zijn voor de inwoners die je niet vaak in openbare ruimtes omdat ze zich er niet op hun gemak voelen of de ruime niet is ingericht naar hun interesses of behoeftes, meisjes bijvoorbeeld. Ook hen moet je bevragen zodat de nieuwe inrichting van pleinen of straten ook op hen is afgestemd.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Stimuleren van gezonde voeding
- Sensibiliseren: kennis, inzichten, impact - Scholen: drinkbussen met water op scholen, fruitmomenten - Ouder-kindworkshops rond gezonde voeding vb. Kookmet - Good Food ambassadeurs en zichtbaarheid in elke wijk, collectieve moestuinen, |… vb. Boeren en buren - Kookboekjes maken met gezonde receptjes vb. Muse - Hopon oudercafés om te sensibiliseren - Ouder-ambassadeurs - Communicatie en sensibiliseren
Stadspiratie
0 0
lees meer
Buurtgerichte moestuinen
Buurtgerichte moestuinen. Zo heeft iedereen een tuin en is dit ook een ontmoetingsplaats waar buren elkaar leren kennen. Hatice
Stadspiratie
0 0
lees meer
Talen oefenen op een zomers terras
Er moeten in de zomer terrastafeltjes zijn met een duidelijk herkenbaar logo, waar Brusselaars die een taal (niet alleen Nederlands, maar alle Europese talen) willen oefenen vrij aan kunnen aanschuiven om wat met elkaar te praten.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Duurzame wijkkeuken
Een duurzame keuken voor buurtbewoners op weekavonden; laagdrempelig, goedkoop, gezond en duurzaam eten én een ontmoetingsplaats met je buren. Kan georganiseerd worden in gemeenschapscentra of bedrijfsrestaurants die 's avonds niet benut worden.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Somero Bruksel (ipv Brussel Bad) vanaf 2021
Twee locaties aan het kanaal: dichtbij Tour & Taxi en Veeweidekaai in Anderlecht \ (achter de Ceria/Coovi). Van 1 mei tot en met de eerste weekend van oktober. Foodtrucks en buvettes met eten van de 4 streken van de wereld. Strandstoelen, picknick banken, pootjesbaden, klimpiramide en rolschaatsen parcours. Met openlucht cinema, concerten, dansparty’s… Twee betalende openlucht zwembaden in een boot met recycleerde water van het kanaal.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Cultuur in Jubelpark
Het lijkt me super leuk als er tijdens de zomer elk weekend een cultuur-evenement georganiseerd zou worden in het Jubelpark door elke gemeenschap die in Brussel woont. Food-trucks, muziek, activiteiten, enz. per land! Rozen J.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Common'Aire
Een gewestelijk ontmoetingspunt om, rond en voor de stedelijke commons te ondersteunen, versterken en netwerken. Deze gewestelijke commonsplek heeft lokale vertakkingen die de gewestelijke dynamiek vertalen in nabijheid en inclusiviteit. Het commonshuis is een leer- en doeplek. Het is een gezellige en levende verzamelplek voor de veelheid aan initiatieven die op een niet extractieve manier omgaan met onze stedelijke resources en gemeenschappen. Denk: Amsterdam's Pakhuis De Zwijger meets het Gentse TimeLab.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Thematische stadswandelingen.
Thematische stadswandelingen in het genre van groene wandeling. Bijvoorbeeld binnen de groene wandeling, circulair of niet met aansluitingen op het openbaar vervoer.Werner V.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Een drijvend 'wandelpark/street-art-gallery/openlucht zwem-gelegenheidop het kanaal
Ik fiets elke dag twee keer langs het kanaal, telkens opnieuw zie ik een enorm potentieel dat helaas niet wordt benut. In vele grote steden zien we hoe belangrijk water is. Een combinatie van Rotterdam, Chicago, Kopenhagen en Mechelen vormen dan ook de inspiratie van mijn idee. In Mechelen hebben ze een drijvend wandelpad gecreëerd genaamd ‘Dijlepad’ Waarom kunnen we dit in Brussel dan ook niet? Waarom het kanaal niet gebruiken als wandelpad langs/op het water? De hoge muren langs de zijkant kunnen opengesteld worden voor streetart (grafitti) zoals in Medellin, Colombia, waar dit zelfs een echte toeristische trekpleister is. Niet alleen water maar ook extra parken zijn meer dan welkom in Brussel, waarom dit dan niet combineren zoals ‘Recycled Park Rotterdam’ en de ‘Wild Mile Chicago‘? Men zou dit dan zelfs kunnen combineren met de creatie van openlucht zemgelegenheid, zoals men dit heeft gedaan ‘Islands Brygge’ havenzwembad te Kopenhagen. Het ‘Vergotedok’ leent zich hier alvast voor!
Stadspiratie
0 0
lees meer
Uitwisselingsateliers om de stad en zijn inwoners beter te leren kennen
Il faut prévoir des ateliers entre jeunes (mais aussi entre adultes), avec du coaching, des échanges de culture et de langue, des sorties, s’entre-aider comment s’adapter à une nouvelle ville… quelqu’un de Bruxelles qui pourrait expliquer et guider pour mieux connaître la ville et pratiquer la langue”. Voor jonge twintigers die in Brussel toekomen is het zoeken naar nieuwe contacten en hulp bij het oefenen van de taal en het ontdekken van de stad.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Multi-faith religious / mediation space
The idea would be to create a public non-denomenational holy place open to all religions and belonging to none. It would be a spiritual space for private prayer, meditation, and silence for individuals of all faiths. an example is the Rothko Chapel in Houston, |Texas: https://en.wikipedia.org/wiki/Rothko_Chapel It is a chapel built for no specific religion but sanctified by all. It is also a place for \international cultural, religious, and philosophical exchanges\.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Petanquebaan Elsene
Een petanquebaan ergens rond de vijvers van Elsene. Dat verzamelt jong en oud. Philia D.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Sportieve proeven en intellectuele tests
Organisatie van een ontmoeting tussen de 19 Brusselse gemeenten gebaseerd op sportieve proeven en intellectuele tests genaamd de kop en de benen. Een mix van inspiratie en transpiratie voor jong en oud! Een unieke kans voor de Brusselaars om elkaar beter te leren kennen! Daniel M.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Leefbaarheid & bijeenbrengen van diverse culturen
Leefbaarheid en samenleven gaan hand in hand: - Verbeteren en verdere uitbouw van de groene ruimtes - ontmoetingsplaatsen & rustpunten - De verscheidenheid van onze Brusselse bevolking gebruiken in een gezamenlijk project, via o.a. gemengde burgerparticipatie, gemeenschappelijke buurtfeesten, |... Kleinschalig is daarbij best OK - Betrekken van de bevolking in de democratische besluitvorming van het Brussels gewest (bestaande succesvolle experimenten zoals de Italiaanse gemeente Torres)
Stadspiratie
0 0
lees meer
Moestuinen en compostpunten.
|+ Proficiat voor dit participatieproject. Opgelet, zinvolle participatie vereist feedback en de mogelijkheid participatie echt een impact te geven. Ook de meest kwetsbare groepen mensen de kans geven om te participeren, dus misschien niet in geschreven vorm enkel dit initiatief voeren. Meer gedulde moestuinen. Meer compostpunten. Babytheken. Tweetalige scholen. Fietspaden en rekken. Ruilbeurzen, repaircafé, buurtplatformen. Karen V.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Een ervarings paleis. Een win-win situatie voor iedereen.
Stelt u zich voor; een groot gebouw ergens in het centrum van Brussel met allemaal kleine ruimtes, waarin zelfstandigenen freelancers een dienst aanbieden tegen een vriendelijke prijs. Zij betalen zelf geen huur maar mogen, x-tijd een bepaalde ruimte gebruiken voor hun activiteit. Wat je dan krijgt? Een gebouw met 101 verschillende diensten. Elke dag een ander bezetting. Een soort activiteiten / wellness paleis”. Van voetmassage tot stoppen met roken therapy. Van gepersonaliseerde tips over het gebruik van planten tot tekenles. Een eerste hulp bijongevallen cursus tot banden plak atelier. Noem maar op! Ik heb hier, met nog wat anderen, nog preciezere ideeën over die ik graag deel moest er interesse zijn in dit project.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Turn Plasky into a space for people
Eugène Plasky was a landscape painter. We would be surprised to see that the Avenue and the Square named after him is a car park. Let’s turn Square Plasky into a park where people can meet (incl.playground) and the roundabout into a place de rencontre/Ontmoetingszone so that restaurants and cafes can expand their terraces. And lets use the space between the trees of the avenue to create more green space and a cycling lane from Meiser to Jamblinne de Meux.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Mijn Straat naar een beter leefklimaat
Het spel is een laagdrempelige manier om bewoners actief te betrekken bij hun straat en bij het klimaat. Mijn straat naar een beter leefklimaat” is op een prikkelende manier vormgegeven, wekt de nieuwsgierigheid en zet aan tot deelname en inbreng! Op speelse wijze informeert het de bewoners over de mogelijkheden om hun straat leefbaar, groen en veilig te maken. Bewoners werken samen en leren elkaar zo beter kennen. Het spel creëert betrokkenheid: Op informele wijze ontstaat een gesprek tussen straatbewoners. Het spel wordt aangezwengeld en begeleid door een straatregisseur.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Park op het Flageyplein
Het Flageyplein is momenteel een heel grote lege vlakte. Praktisch voor de markt maar heel onaangenaam gedurende alle andere dagen. Men zou ik het midden van het plein een vierzijdige kiosk” kunnen plaatsen en elke zijde zou een ontmoetingsfunctie hebben. Een wijnbar, een tapasbar, enz. De kiosk” zou op de dagen waar de markt \ niet aanwezig is, leven blazen in het midden van het plein en tijdens de markt gewoon gesloten blijven.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 80 bijdragen