Retour à l'aperçu

Participer et faire ensemble

Talenten letsen

Een platvorm maken van mensen die tijd en die zin hebben om hun talenten en passies kosteloos te delen en door te geven aan kinderen en jongeren. Die mensen (gepensioneerden, vluchtelingen,...) voelen zich nuttig en ze maken breed leren haalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Souhaitez-vous développer cette idée et en faire un projet?

Ou cette idée vous a-t-elle inspiré ? Rendez-vous sur www.brussit.be pour soumettre votre demande de projet. N’oubliez pas de mentionner le numéro de référence ci-dessous :

<b>8</b>