De VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de Nederlandstalige overheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor alle Nederlandstalige Brusselaars en voor iedereen die interesse heeft in het Nederlandstalige netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, speelpleinen, welzijn, gezondheid, gezin, integratie en stedelijk beleid.

Wil je meer weten over wie we zijn en wat we doen? Surf dan naar onze website.