Duurzame en leefbare stad

Zet in op behoud van en uitbreiding van groen

Brussel versteent. Tussen 2003 en 2016 is 15% van het groen in Brussel verloren gegaan en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit magisch omgekeerd is vanaf 2017. Creëer meer (kleine) groene ruimtes, plant bomen voor schaduw en vergroting leefbaarheid (zeker met de steeds betere zomers) en zet in op behoud biodiversiteit (bijv. zaaien wilde bloemen, bekoorlijkheden vogels etc.). Fijn voor mens en dier!

Wil je dit idee verder uitwerken?

Of heb je inspiratie gekregen dankzij dit idee? Ga naar www.brussit.be om je projectaanvraag in te dienen en vermeld onderstaand referentienummer:

6