Durable and liveable city

Water-rijke GC

De weerkerende droogteperiode én de hoge temperaturen aangrijpen om op een positieve en creatieve manier om te gaan met ''water'binnende werking van de gemeenschapscentra. Het opvangen en gebruik van regenwater (waterscan infrastructuur ?), het gebruik van leiding en regenwater in de werking (watertoets ?), |het aanbieden van toffe activiteiten tijdens de ''Brusselse Waterdagen'', het ondersteunen van burgerinitiatieven.. .

Do you want to develop this idea?

<3>Or did this idea inspire you? Go to www.brussit.be to submit your project application and quote the reference number below:

120