home-page
home-page
Back to the overview

Durable and liveable city

Moestuinen en compostpunten.

|+ Proficiat voor dit participatieproject. Opgelet, zinvolle participatie vereist feedback en de mogelijkheid participatie echt een impact te geven. Ook de meest kwetsbare groepen mensen de kans geven om te participeren, dus misschien niet in geschreven vorm enkel dit initiatief voeren. Meer gedulde moestuinen. Meer compostpunten. Babytheken. Tweetalige scholen. Fietspaden en rekken. Ruilbeurzen, repaircafé, buurtplatformen. Karen V.

Do you want to develop this idea?

<3>Or did this idea inspire you? Go to www.brussit.be to submit your project application and quote the reference number below:

<b>29</b>

0