Back to the overview

Durable and liveable city

Leefbaarheid & bijeenbrengen van diverse culturen

Leefbaarheid en samenleven gaan hand in hand: - Verbeteren en verdere uitbouw van de groene ruimtes - ontmoetingsplaatsen & rustpunten - De verscheidenheid van onze Brusselse bevolking gebruiken in een gezamenlijk project, via o.a. gemengde burgerparticipatie, gemeenschappelijke buurtfeesten, |... Kleinschalig is daarbij best OK - Betrekken van de bevolking in de democratische besluitvorming van het Brussels gewest (bestaande succesvolle experimenten zoals de Italiaanse gemeente Torres)

Do you want to develop this idea?

<3>Or did this idea inspire you? Go to www.brussit.be to submit your project application and quote the reference number below:

<b>61</b>

0