Ville durable et vivable

Babbel tree

Maak van elke boom in de stad een monument en verander het naar een babbel tree.Met een lange bank rond het boom, waar mensen kunnen even zitten, even wachten, of met elkaar praten… Voorbeeld te vinden aan voet van de lift van de Justitiepaleis in de Marollen.

Souhaitez-vous développer cette idée et en faire un projet?

Ou cette idée vous a-t-elle inspiré ? Rendez-vous sur www.brussit.be pour soumettre votre demande de projet. N’oubliez pas de mentionner le numéro de référence ci-dessous :

63