home-page
home-page

Privacybeleid Stadspiratie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) respecteert je privacy en beheert je persoonsgegevens op een verantwoorde en veilige manier. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen om Stadspiratie succesvol uit te voeren. Je persoonsgegevens worden steeds zo geanonimiseerd mogelijk verwerkt. In deze privacyverklaring zetten we de verschillende privacyaspecten op een rij.

De VGC behoudt zich het recht om de Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Hoe kun je meedoen? 

Iedereen kan de inhoud van het online platform bekijken en deelnemen aan de online test. Als je zelf een voorstel of idee wilt indienen, een reactie geven of gepubliceerde ideeën steunen, dan moet je een account aanmaken. Je kan ook deelnemen door de postkaart op te sturen met je idee. Ten slotte worden soms offline events georganiseerd in functie van het project.  

Je kan een account aanmaken als persoon of als organisatie. Registreer je als een groep of een vereniging? Dan gaan we ervan uit dat je spreekt in naam van die groep of die vereniging.

In wat volgt gaan we in op de verschillende situaties waar we gegevens van jou verzamelen en waarom/wat we er mee doen.

Als je een publieke bijdrage plaatst

Om op het platform een publieke bijdrage toe te voegen zoals een idee, voorstel, foto of een reactie, moet je een account aanmaken. Op dat moment bezorg je ons de volgende informatie: je voornaam, je achternaam, je e-mailadres, je leeftijd, je geslacht en je postcode. Deze informatie wordt bijgehouden en gekoppeld aan je profiel. 

Na het aanmaken van je account ontvang je een e-mail om je inschrijving te bevestigen. Je kunt ook een e-mail ontvangen waarin we meer informatie over je geplaatste idee vragen. Als je een bijdrage plaatst, brengen we je via e-mail op de hoogte wanneer deze (niet) gepubliceerd wordt.

Je bijdrage, idee of reactie verschijnt op het platform samen met je voornaam en de eerste letter van je familienaam (bijvoorbeeld Peter P.). Als je je inschrijft als organisatie, verschijnt ook de volledige naam van je organisatie (bijvoorbeeld Peter P. van De Voetbalploeg). 

Als je de postkaart opstuurt

Je kunt ook deelnemen door de postkaart op te sturen met je idee. We publiceren het idee dan op de website, met enkel je voornaam en de eerste initiaal van je achternaam. Als je ervoor kiest om je e-mailadres in te vullen op de postkaart, schrijf je je in voor de nieuwsbrief en contacteren we je eventueel met een e-mail waarin we meer informatie vragen over je idee.

Als je je inschrijft voor de nieuwbrief

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, houden we je op de hoogte van de verdere stappen in het project. Bij elke e-mail zal een opt-out aanwezig zijn. We sturen je periodiek e-mails om:

 • je verder te informeren over Stadspiratie (o.a. voortgang, veranderingen, resultaten);
 • je uit te nodigen voor evenementen met betrekking tot Stadspiratie;
 • je uit te nodigen voor mee in te stappen in projecten voortvloeiend uit Stadspiratie.

Bij deelname aan de online test

Als je deelneemt aan de online test, vragen we een aantal persoonsgegevens geanonimiseerd op. Het doel van deze gegevens is om ons participatiebereik te bepalen, zodat alle doelgroepen betrokken wordt bij dit inspraaktraject.

De gevraagde items zijn: Soort gebruiker van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inwoner, werkend, student, bezoeker); Gemeente; Leeftijd (jonger dan 25 jaar, 25-35 jaar, 36-45 jaar, 46-55 jaar, 56-65 jaar, ouder dan 65 jaar); Geslacht, Kinderen (ja/nee)

Gedeelde gegevens via geconnecteerde sociale media 

Als je vanuit het platform wilt posten op sociale media, moet je je inloggen bij het relevante sociale netwerk. De gegevens die je dan moet verstrekken, zijn de verantwoordelijkheid van dat sociale netwerk. De VGC houdt enkel bij dat je de bijdrage hebt gedeeld en via welk sociaal netwerk.

De VGC kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de data die aanbieders van sociale netwerken zoals Google, Facebook of Twitter over jou verzamelen.

Gedeelde gegevens via het gebruik van het platform 

Als je gebruik maakt van het platform, registreren onze servers automatisch data die je webbrowser ons toestuurt wanneer je een website bezoekt (’Log Data’). Deze informatie bevat bijvoorbeeld je browsertype, je IP adres en gebruikte zoektermen.

Als je interactie hebt met een bijdrage op het platform, hebben we toegang tot data die o.a. het bereik van de bijdrage identificeert (clicks, likes, shares ...).

Zoals bijna alle websites maken we daarnaast gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om onze website en onze diensten te verbeteren. We maken zowel gebruik van 'session cookies' die verwijderd worden zodra je onze website verlaat als van 'persistent cookies' die niet vanzelf verwijderd worden. Je kunt die via de instellingen van je browser zelf verwijderen. Je vindt een volledig overzicht en meer informatie terug op de cookie-pagina.

Bij gebruik van hulp en ondersteuning

Als je ons contacteert met een vraag of opmerking, heb je zelf grotendeels in de hand welke informatie we van jou ontvangen. Je kunt ons bijvoorbeeld een e-mail sturen waarin je ook je Twitter-account, professioneel adres of een foto opneemt. 

Persoonsgegevens van kinderen 

Als kinderen of jongeren jonger dan 13 jaar willen deelnemen aan Stadspiratie, dan kan dat via de registratie van een persoon die het recht heeft om het ouderlijk gezag uit te oefenen over het betrokken kind of de betrokken jongere onder de leeftijd van 13 jaar. Als blijkt dat we persoonsgegevens hebben verzameld zonder dat het ouderlijk gezag betrokken werd, dan zullen we de persoonsgegevens zo snel mogelijk uit onze bestanden verwijderen. 

Waarom verzamelen wij je gegevens?

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • je publieke bijdragen te publiceren op het platform en je helpen deze verder te delen;
 • je op de hoogte te houden van Stadspiratie (als je daarvoor kiest); 
 • je bijdrage anoniem te verwerken voor het vervolg van het project, om een projectrapport op te stellen of om geaggregeerde analyses uit te voeren 
 • steekproefsgewijs gebruikersonderzoek (op een anonieme en geaggregeerde wijze) om met uw feedback onze methodieken en tools te verbeteren; 
 • ondersteunende acties te nemen die nodig zijn om de werking en onderhoud van je account en/of het platform en de website te garanderen;
 • de website te verbeteren: om je ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website. 

Geven we je individuele gegevens door? 

We geven je persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij we je specifieke, expliciete toestemming hiervoor krijgen. In sommige gevallen verplicht de wet ons echter om je informatie door te geven aan bevoegde autoriteiten.

We beveiligen de gegevens op een verantwoorde manier, rekening houdend met de gangbare praktijken en verwachtingen. Geen enkel systeem of platform is echter onfeilbaar. Als je vermoedt dat er misbruik gemaakt wordt van je gegevens, contacteer ons dan onmiddellijk via gdpr@bpart.be.

Hoelang bewaren wij je gegevens? 

De VGC bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, rekening houdend met de behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we je persoonsgegevens na je laatste interactie met Stadspiratie gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. We houden de gegevens maximaal bij tot het einde van de meerjarenplanning.

Wat zijn je rechten? 

 • Je kunt je persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen. Dit recht kan je ook zelf uitoefenen via je profiel-pagina (Mijn profiel).
 • Je kunt je persoonsgegevens opvragen ter inzage.
 • Je recht op overdraagbaarheid: je kunt je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm krijgen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: je kunt een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens in de toekomst vragen.
 • Je hebt het recht om de gegeven toestemming in te trekken (bv. nieuwsbrief).
 • Je hebt steeds het recht om je gegevens te laten verwijderen.

Contacteer ons 

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen? Wil je een of meer van uw rechten uitoefenen? Stuur dan een e-mail naar gdpr@bpart.be.

Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact(at)apd-gba.be.