Duurzame en leefbare stad

Gemeenschappelijke tuinen en Community fridge

In veel grote steden zie je dat er meer en leer gedeeld wordt : Er zijn gemeenschappelijke tuinen met kruiden waar iedereen kan van gebruik maken en om voedselverspilling tegen te gaan wordt voedsel gedeeld in zogenaamde Community fridges. Ook kunnen van daken van hoge gebouwen moestuinen gemaakt worden zodat stadsbewoners ook in een tuin kunnen zitten.

Wil je dit idee verder uitwerken?

Of heb je inspiratie gekregen dankzij dit idee? Ga naar www.brussit.be om je projectaanvraag in te dienen en vermeld onderstaand referentienummer:

115