Ville durable et vivable

Braakliggend terrein inpalmen

Ik stel een nieuw beleid voor dat eigenaars van braakliggende terreinen, waar op korte termijn geen project voor voorzien is, verplicht om minstens gras aan te leggen of het terrein begaanbaar te maken. Waarna het terrein ter beschikking wordt gesteld van de gemeente en de wijkbewoners. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een paar picknick tafels of een speeltuintje installeren, of de bewoners kunnen bakken zetten voor moestuinen enz. De gemeenschap zou dus genieten van het terrein tot de eigenaar een concreet project heeft.

Souhaitez-vous développer cette idée et en faire un projet?

Ou cette idée vous a-t-elle inspiré ? Rendez-vous sur www.brussit.be pour soumettre votre demande de projet. N’oubliez pas de mentionner le numéro de référence ci-dessous :

35