Duurzame en leefbare stad

Braakliggend terrein inpalmen

Ik stel een nieuw beleid voor dat eigenaars van braakliggende terreinen, waar op korte termijn geen project voor voorzien is, verplicht om minstens gras aan te leggen of het terrein begaanbaar te maken. Waarna het terrein ter beschikking wordt gesteld van de gemeente en de wijkbewoners. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een paar picknick tafels of een speeltuintje installeren, of de bewoners kunnen bakken zetten voor moestuinen enz. De gemeenschap zou dus genieten van het terrein tot de eigenaar een concreet project heeft.

Wil je dit idee verder uitwerken?

Of heb je inspiratie gekregen dankzij dit idee? Ga naar www.brussit.be om je projectaanvraag in te dienen en vermeld onderstaand referentienummer:

35