Skip to main content
home-page
home-page

Duurzame en leefbare stad

Je kunt één of meer van onderstaande voorbeeldideeën gebruiken ter inspiratie of je kunt één of meer ideeën uitwerken tot een projectaanvraag.

Let op: de uitwerking van projectidee tot een project moet steeds voldoen aan de criteria van de projectoproep Bruss-it en passen binnen één of meerdere clusters.

78
0

Hier vind je een aantal voorbeeldideeën

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 78 bijdragen
Zet in op behoud van en uitbreiding van groen
Brussel versteent. Tussen 2003 en 2016 is 15% van het groen in Brussel verloren gegaan en er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit magisch omgekeerd is vanaf 2017. Creëer meer (kleine) groene ruimtes, plant bomen voor schaduw en vergroting leefbaarheid (zeker met de steeds betere zomers) en zet in op behoud biodiversiteit (bijv. zaaien wilde bloemen, bekoorlijkheden vogels etc.). Fijn voor mens en dier!
Stadspiratie
0 0
lees meer
Meer groen voor een betere luchtkwaliteit
Er is in het centrum van Brussel (bijvoorbeeld waar ik woon, dansaertstraat ter hoogte van Vlaamse poort) een dringend tekort aan groen. De luchtkwaliteit is voelbaar slecht, in het bijzonder op warme of bewolkte dagen met weinig wind. Kinderen en mensen met ademhalingsproblemen hebben hier extra last van. Afgelopen zomer heb ik voor het eerst 40 graden meegemaakt in West europa, en in een stad zonder groen is dit vrijwel ondraagbaar. Er gaan sowieso nog meer zomers van 40+ graden komen, dus laten we ons bewapenen hiertegen door meer geveltuinen, bomen, plantenbakken en andere groenen initiatieven, vooral in het centrum van Brussel. De voetgangerszone lijkt een stap vooruit maar tegelijk is het nieuw aangelegde brouckereplein één en al beton! Een paar bomen extra? Gras? Wellicht een fontein?
Stadspiratie
0 0
lees meer
Iedere wijk een groene ruimte
Bevorderen dat iedere wijk een groene ruimte heeft waar iedereen actief bij betrokken is: moestuinen, picknicken, barbecue-plekken, wandelingen, spel voor kinderen, boomgaarden, grasvelden voor pony''s en/of paarden, enz. Sonja V.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Een groen comité in iedere wijk!
Het groen comité zou instaan voor de vergroening van de buurt: meer planten, bloemen in de buurt zorgt immers voor een sterkere verbinding tussen mens en natuur, mensen die meer buiten genieten, die meer respect tonen voor hun buurt en zo ook voor de leefwereld. Zeker op assen met veel wagens is dit nodig.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Protect even the smallest green spaces
Stop cutting trees to make space for new buildings. Instead use the abandonned, unused buildings in the city centre for new appartments to keep the city centre alive and interesting. Protect small patches of green from destruction to help fight climate change, address the problem of heat island in the summer, improve air quality, protect urban biodiversity and ensure green space for inhabitants to enjoy. Even small green spaces in the neighberhoodmake a big difference for the quality of life. Please protect them and dont allow cutting trees to make space for new investments.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Gemeenschaps moestuinen.
Ik wil lokale groenten hebben. Elke buurt zou een moestuin hebben zodat groenten lokaal worden geteeld. Er zou voor elke buurt een verantwoordelijke zijn.Theo D.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Pamperbank in Brussel
Pamperbank Brusselbreed uitrollen: materiële hulp om verder toe te leiden naar immateriële ondersteuning (kinderopvang, onderwijs, enz.). Is preventie pur sang naar ouders van jonge kinderen. Is een efficiënte manier om kwetsbare gezinnen te bereiken.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Behouden groene ruimtes
Groene ruimtes behouden en met elkaar verbinden. Als voorbeeld waarom niet de voetgangerszone verbinden met het kanaal als een soort groen recreatie gordel in en om de stad.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Moestuinen en compostpunten.
|+ Proficiat voor dit participatieproject. Opgelet, zinvolle participatie vereist feedback en de mogelijkheid participatie echt een impact te geven. Ook de meest kwetsbare groepen mensen de kans geven om te participeren, dus misschien niet in geschreven vorm enkel dit initiatief voeren. Meer gedulde moestuinen. Meer compostpunten. Babytheken. Tweetalige scholen. Fietspaden en rekken. Ruilbeurzen, repaircafé, buurtplatformen. Karen V.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Turn Plasky into a space for people
Eugène Plasky was a landscape painter. We would be surprised to see that the Avenue and the Square named after him is a car park. Let’s turn Square Plasky into a park where people can meet (incl.playground) and the roundabout into a place de rencontre/Ontmoetingszone so that restaurants and cafes can expand their terraces. And lets use the space between the trees of the avenue to create more green space and a cycling lane from Meiser to Jamblinne de Meux.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Thematische stadswandelingen.
Thematische stadswandelingen in het genre van groene wandeling. Bijvoorbeeld binnen de groene wandeling, circulair of niet met aansluitingen op het openbaar vervoer.Werner V.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Leefstraten in wijken
Maar in elke wijk een leefstraat waar parkeerplaatsen geschrapt worden en waar autoverkeer niet toegestaan is op woensdag namiddag en op zondag. Vervang de parkeerplaatsen door bomen en ander groen en banken. Leefstraten kunnen gebruikt worden door spelende kinderen, ouders die elkaar ontmoeten, senioren de een petanque bal werpen, tuinmeubilair , |ect. Verwijder de auto in leefstraten en laat daar leven toe
Stadspiratie
0 0
lees meer
Gemeenschappelijke tuinen en Community fridge
In veel grote steden zie je dat er meer en leer gedeeld wordt : Er zijn gemeenschappelijke tuinen met kruiden waar iedereen kan van gebruik maken en om voedselverspilling tegen te gaan wordt voedsel gedeeld in zogenaamde Community fridges. Ook kunnen van daken van hoge gebouwen moestuinen gemaakt worden zodat stadsbewoners ook in een tuin kunnen zitten.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Openluchtzwembad
Openluchtzwembad zodat alle Brusselaars die niet op reis kunnen gaan, toch van de vakantie genieten! Lieve V.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Zijnplekken
De coronatijden leren hoe belangrijk lokale publieke ruimte is. Buurtgroen (buurttuinen), zitplekken, ruimte voor fysiek (sport, beweging, spelen) en mentaal (lezen, drempelhangen, liggen), trage (en zachte) mobiliteit ... Hanne V.R.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Straatactiviteiten.
Proposer des activités écologiques dans les rues.Juliette L.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Meer (proper) groen als ontmoetingsplaats
Groen is goed voor het gemoed. Brussel telt teveel grijze, stenen plekken waar enkel zwerfvuil ligt en waar hekkens rondom staan. Hier en daar een goed onderhouden plantsoen aanbrengen doet veel aan het stadsbeeld en creeert een ontmoetingsplaats voor iedereen.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Onthardingsregister.
Onthardingsregister. Naar Gents model alle onnodig verharde stukken openbare ruimte in kaart brengen. Deze in samenwerking met de buurt ontharden en waar mogelijk planten en bomen aanbrengen. Koppel dit aan een plan om waar het kan parkeerplaatsen weg te nemen en zo kan dat bomenplan efficiënt uitgevoerd worden.Steven J.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Buurtcomposten op loopafstand.
Ons organisch afval ter plaatse laten veranderen in vruchtbare aarde zonder plastiekzak afval of transport.Bovendien is er makkelijk sociaal contact tussen culturen en generaties. Samen kunnen we iets doen voor minder afval.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Ieder park is een achtertuin
Veel families in Brussel wonen klein zonder tuin of terras. Veel groene plekken kunnen gebruikt worden om het leven te verbeteren.Bijvoorbeeld met meer banken en picknicktafels om de kans te bieden om in buitenlucht te kunnen eten. Vooral naast speelpleinen is het gras niet altijd proper, het wordt gebruikt door vele als honden wc.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Jungle Noordwijk en grasveldje.
Meer groen in de stad, vooral in de concrete jungle van de Noordwijk. En niet alles dicht bebouwen. Een open plek zonder bestemming, een grasveldje, is ook leuk.Steven P.
Stadspiratie
0 0
lees meer
GROENE verbindingen
Verbind parken en grote verkeerspunten met elkaar zodat mensen zich van noord naar zuid en oost naar west kunnen kunnen verplaatsen en zich ontspannen op een aangename manier.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Moestuinen.
Moestuinen op buurtniveau. Kevin S.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Bibiliotheek meer dan alleen boeken en films
Er zijn zoveel dingen die we maar één keer per jaar of minder gebruiken. Vb: verf materiaal Of andere dingen die we na een jaar niet meer nodig hebben zoals kinderkleren.Waarom kunnen we de bibiliotheken niet uitbreiden met zo'n spullen? Zo moet je niet meer investeren in een stoomachine die het behang van de muur haalt of moet je geen babykleren kopen die maar voor drie maanden passen. Als samenleving kunnen wehiermee veel geld uitsparen.
Stadspiratie
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 78 bijdragen